2012. április 30., hétfő

Az első szolnoki tiszai vasúti vashíd – 1888

Dörre Tivadar rajza

Szolnok város "egyik főnevezetessége a Tiszán 1887–88. években a régi faszerkezetű vasúti híd helyett tizenöt hónap alatt épített vasszerkezetű hídja, mely kettős vágányával hatalmasan elősegíti a vasúti közlekedést. E négyszáz méter hosszú s egy millió forintba került remek alkotmány annyiban is különösen nevezetes, hogy hazánkban ez az első nagyobb szabású vasúti híd, mely tisztán magyar vezetés alatt, hazai vállalkozó munkájával s csupa belföldi anyagból épült."
Hoitsy Pál: Szolnok és vidéke.
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben.
VII. kötet, Bp. 1891.

Képeslap részlete. (Feladás: 1903.) Fotó: Forgács. Lelőhely: kepeslaptar.vfmk.hu

"A második szolnoki vasúti Tisza-hidat a régi fahídtól távolabb, 16 m-re építették fel. Másfél évig tartó munka után, 1888. október 31-én Baross Gábor miniszter adta át a forgalomnak a Tiszán épített vasszerkezetű kétvágányú vasúti hidat. Az új, korszerű vashidat két medernyílással és öt ártéri nyílással készítették. A meder feletti nyílások mérete 95,5 m, az ártérieké 38,9 m volt, a híd tervezési munkáját Feketeházy János végezte. Az 1887 elején megkezdődött alapozási munkáknál a meder közepén lévő, és a szajoli oldal felőli mederpillér alapozását pneumatikus módszerrel végezték, míg a Szolnok felőli mederpillér alapozását cölöpfalak közt vert, 20 m-es alapcölöpökkel készítették. Az ártéri pilléreket 9 m-re süllyesztett kutakkal, a hídfőket pedig szádfalak közt levert 20 m-es alapcölöpökkel építették meg. Az alapozási és falazási munkákat ugyanaz a Gregersen Guilbrand végezte aki három évtizeddel előtte a faszerkezetű hidat is építette. A pillérek és falazatok építését 1888. június 6-án fejezték be. A vasszerkezetek szerelését 1888. február 21-én kezdte el a MÁV Gépgyára. A szerelési munkák szeptember 8-ig tartottak. A próbaterhelést október 23-án és 24-én végezték el. A híd átadása alkalmából mindkét oldalon emléktáblát helyeztek el..."
Szikszai Mihály: Szolnok vasútjai (1847–1975)
Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 22. Szolnok, 2007.