2013. augusztus 17., szombat

Szolnokiak a Tiszán/Tiszánál/Tiszában


A Tisza Evezős Egylet kormányos négyese tréning közben. Kormányos: Tóth Tibor, 1. Császi Ferenc, 2. Zsiga Ferenc, 3. Katona István, 4. Jancsó László. Dobos István felvétele, 1933.


Vikend a Tisza mellett. Szalai felvétele, 1933.


Strandélet Szolnokon. Dr. Mandel István felvétele, 1933.


Fürdőzők a Tiszában. Tabák Lajos felvétele, 1933.

A képek forrása: Szolnoki Tükör, 1933/1.

2013. augusztus 3., szombat

Záhonytól Szegedig — tutajon

»Záhonytól Szegedig — tutajon
Éppen akkor, amikor a világ valamennyi lapja és minden rádióállomás világgá kürtölte, hogy Balbó, az olasz légügyi miniszter azúr-flottájával szerencsésen átröpülte az Óceánt, szokatlan és éppen nem korszerű ötlete támadt br. Vay László debreceni főispánnak. Kibérelt egy tutajt, két kis faházikót építtetett rajta, s a különös járművön, a primitíven berendezett ,,palotá­”-ban elindult egész családjával a Tiszán, hogy Záhonytól Szegedig, vagyis a Tisza magyar szakaszán ily módon tegyék meg a kb. 300 km-es utat.
A tutaj Szolnokon, a Tisza szálló alatt kikötött s 24 órát vesztegelt városunk alatt az erős hullámverés miatt.
A főispán és családja elragadtatással beszélt a vízi út kellemességeiről. Abszolút nyugalom, tiszta, pormentes, üdítően hűs levegő tette különösen élvezhetővé az utazásukat, melyet a közbeeső megszakításokkal 8–10 napra terveztek.
A különös járműnek igen sok bámulója akadt városunkban. Majdnem annyi, mintha Balbó egyik hidroplánja szállt volna le a Tiszán.«
A kép és a szöveg forrása: Szolnoki Tükör, 1933/1.

2013. július 21., vasárnap

2013. június 1., szombat

Pontonhíd a Tiszán

Pontonhíd a szolnoki Tiszán. Forrásom: euroindex.hu

A visszavonuló német haderők az 1944. október 25-éről 26-ára forduló éjszakán felrobbantották a szolnoki közúti Tisza-hidat.
A november 4-én bevonuló szovjet csapatok először a Művésztelep vonalában vertek hadihidat, majd a hídroncs és a Tisza Szálló közötti partszakaszon építettek pontonhidat. Erről Domahidy András is megemlékezett Vénasszonyok nyara című regényében:
»Matyi tovább beszélt a hídról, hogy ott állt a patruly, dokument, dokument, kiáltozták. Matyi mutatott egy pecsétekkel és cirill betűkkel tele papírt, malinki kleba, malinki kleba, üvöltötte. Az oroszok a papírt forgatták. „Hungrig malinki kleba, tovaris elvtárs." Az oroszok bekiabáltak az ablakon, csupa ú hangot, senki sem értett semmit. Mikor megkapták a pálinkát, továbbengedték az autót, mely lassan ment át a pontonhídon, és egyessel vette a meredeket a túlsó parton. Dusán előtt csak most derengett fel a jelenet a Tisza előtt, most már emlékezett a vízbe lógó hídra az éjszakában...«
Ezt a pontonhidat a régi híd alszerkezetének felhasználásával felépített, 1946. május 19-én átadott félállandó híd szolgálatba állítása után Szegeden építették újra.

A pontonhíd Szegeden, 1946-ban. Forrás: flickr.com

2013. január 27., vasárnap

Uszályok - 1970


A Fortepan.hu egy on-line privátfotó gyűjtemény, ahol jelenleg több mint húszezer archív fényképet böngészhetünk. Már eddig is sok érdekes szolnoki képet lehetett itt találni. A napokban újabb értékes sorozattal gyarapodott a gyűjtemény a VÁTI Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Tervtárából. Innen választottam ki ezt a két 1970-ben készült fotót.

2013. január 1., kedd

Nyári Tisza – téli Tisza


Nyár a Tiszán 1981-ben


Tél a Tiszán 1985 januárjában

A képek forrása: Közép-Tisza, 1981. augusztus, 1985/2.